مجله پیراپزشکی و سلامت- اصول اخلاقی نشریه
اصول اخلاقی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/18 | 
اصول اخلاقی انتشار مقاله
شرایط نویسندگی و همکاران
نویسندگان مسئولیت محتوایی مقاله را بر عهده دارند و نویسنده مقاله کسی است که به طور همزمان چهار شرط ذیل را دارا باشد:
 • ارائه ایده پژوهشی، یا طراحی مطالعه،  یا جمع‌آوری داده یا آنالیز و تفسیر داده‌ها؛
 • همکاری در نوشتن نسخه اولیه دستنوشته و یا بازبینی و مرور نقادانه به گونه‌ای که متن از لحاظ محتوای علمی دستخوش تغییر و تکامل شود؛
 • مطالعه و تایید نسخه نهایی دستنوشته قبل از انتشار؛ و
 • بتواند مسئولیت پاسخگویی در مقابل کلیه جنبه‌های انجام پژوهش در طراحی، انجام و انتشار مقاله را بپذیرد به گونه‌ای که بتواند به کلیه سوال‌های مطرح شده در مورد صحت محتوای پژوهش و نوشتار آن پاسخ دهد.
 
ترتیب نام نویسندگان مبتنی بر میزان مشارکت افراد و از طریق توافق جمعی آنان تعیین می‌گردد. بنابراین، نویسندگان مقاله طی نامه‌ای (فرم تعهدنامه مولفین) موافقت کتبی خود را بر اساس ترتیب نام نویسندگان امضاء نموده و انتقال حق‌مؤلف و مجوز نشر (Copy Right) را به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد واگذار می‌نمایند. رعایت این مورد الزامی می‌باشد در صورت عدم‌ارسال فایل مذکور مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد.
تغییرات در نویسندگان مقاله: هرگونه درخواستی مبنی تغییر در ترتیب نویسندگان پس از ارسال نسخه اولیه مقاله و قبل از پذیرش، طی نامه‌ای خطاب به سردبیر و با تایید تمام نویسندگان امکان‌پذیر خواهد بود.
هرگونه حذف  و اضافه در نام نویسندگان پس از ارسال نسخه اولیه مقاله به مجله امکان پذیر نیست.
 • نویسندگان باید از ارسال مقالات مشابه حاصل از یک طرح پژوهشی به صورتی که نویسندگان نتایج پژوهش خود را به نتایج جزیی‌تر تقسیم کنند و برای هر نتیجه یک مقاله بنویسند (salami publications) خودداری کنند.
 • استفاده از داده‌های ساختگی(fabrication) و دستکاری داده‌ها (falsification) مصداق تخلف پژوهشی می‌باشد.
 • استفاده از تمام یا قسمتی از یافته‌های پژوهشی یا ایده‌های منتشرشده یا منتشرنشده دیگران بدون ذکر منبع (استناد) و عدم کسب اجازه از مالک معنوی در موارد ضروری، سرقت معنوی و مصداق تخلف پژوهشی می‌باشد.
 • در صورت استفاده از شکل، جدول، پرسشنامه و یا بخش قابل توجهی از متن موردنظر یا ترجمه متن منتشرشده‌ی دیگران به صورت آوردن عین آن متن، باید علاوه قراردادن متن مورد استفاده در گیومه و ذکر منبع از مالک معنوی متن اولیه اجازه کتبی اخذ شود.
 • در صورت استفاده از بخش جزئی از متن یا ترجمه‌ی منتشرشده دیگران در صورت آوردن عین آن متن باید متن مورد استفاده در گیومه آورده و منبع آن ذکر گردد.
 • در صورت استفاده از متن یا ترجمه‌ی متن منتشر شده دیگران به صورت نقل به مضمون، جمع‌بندی، نتیجه‌گیری یا برداشت ایده باید منبع آن ذکر شود. البته نقل به مضمون نباید به گونه‌ای باشد که با منظور نویسندگان اصلی و روح کلی نوشته‌ی آن‌ها منافات داشته باشد.
 • نویسندگان در ارجاع دادن به کارهای پژوهشی دیگر باید براساس موازین علمی عمل نمایند و هرگونه ارجاع غیرضروری به خود و یا دیگران به قصد بالابردن تعداد ارجاعات نادرست می‌باشد.
 • در صورت وجود احتمال وقوع تخلف پژوهشی و فریبکاری، نویسندگان موظف هستند در مورد موضوع مورد تخلف توضیح بدهند و در صورت عدم‌دریافت توضیحات ظرف مدت حداکثر دوماه و یا قانع‌کننده نبودن توضیحات نویسندگان، وقوع تخلف پژوهشی به کمیته اخلاق در پژوهش موسسه‌ی حامی پژوهش، رئیس یا مسئول محل کار یا تحصیل نویسندگان اطلاع داده می‌شود تا با انجام تحقیق و بررسی وقوع آن محرز یا رفع گردد.
 • در صورت محرزشدن وقوع تخلف پژوهشی مجله حق دارد متناسب با شدت تخلف احراز شده یک یا چند مورد از اقدامات شامل خودداری از انتشار مقاله در صورتی که مقاله منتشر نشده و در دست بررسی باشد؛ خارج کردن مقاله چاپ شده از مجله با ذکر دلیل خارج کردن مقاله به صورتی که سابقه خارج شدن مقاله در دسترس عموم قرار گیرد؛ انتشار اصلاحیه یا تکذیبیه در شماره ی آتی نشریه در صورتی که مقاله منتشر شده باشد؛ و اجتناب از پذیرش مقالات آتی نویسندگان برای مدتی مشخص را انجام دهد.
 • ارسال مقاله به بیش از یک مجله ممنوع و تخلف پژوهشی محسوب می‌شود.
 • چنانچه نویسندگان تصمیم بگیرند دستنوشته‌ای را که در دست بررسی برای انتشار در یک نشریه است را برای نشریه دیگری ارسال نمایند باید حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش دستنوشته برای انتشار در نشریه‌ی اول، انصراف خود را از انتشار آن به صورت کتبی به نشریه اول اعلام نماید.
 • مجله از انتشار مقالاتی که قبلأ در مجله دیگری به چاپ رسیده باشد (انتشارمجدد) معذور است.
 • در صورتی که خلاصه مقاله قبلأ در کنگره یا سمینار به صورت شفاهی یا پوستر ارائه شده باشد، نویسندگان می‌توانند متن کامل را به مجله ارسال نمایند و باید در این زمینه به مجله اطلاع بدهند.
 • مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

تعارض منافع: نویسندگان موظفند هرگونه منابع مالی یا منافعی را که ممکن است موجب سوگیری در نتایج تحقیق شود را ذکر نمایند. خواهشمند است هرگونه ارتباط تجاری نظیر مالکیت، سهامداری، فعالیتهای مشاوره ای و یا حق امتیاز را که ممکن است موجب منفعت نویسندگان شود را ذکر نمایند. در صورت پذیرش مقاله، این اطلاعات به همراه آن منتشر خواهد شد.
 مقاله ارسالی باید دارای یک نامه حاوی امضاء تمامی نویسندگان مقاله باشد که در آن مجوز چاپ مقاله به مجله داده شده است. همچنین در این نامه نویسندگان متعهد می شوند که مقاله قبلاً جایی چاپ نشده (فارسی یا انگلیسی) و یا همزمان به مجله دیگری جهت چاپ فرستاده نشده است.
 • رعایت موازین اخلاق پزشکی، گمنام ماندن و حفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که می بایست به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینیکی است باید مورد توجه قرار گرفته و لازم است تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه ضمیمه مقاله ارسالی باشد. در مواردی که مطالعه بر روی انسان صورت گرفته است باید از افراد بالغ و والدین یا سرپرست قانونی افراد نابالغ تحت مطالعه رضایت‏نامه آگاهانه تهیه شده باشد. چنانچه در آزمایشهای مربوطه از حیوانات استفاده می شود نحوه مراقبت و دستورالعمل چگونگی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.
 • چاپ و انتشار کارآزمایی های بالینی در مجلات علوم پزشکی کشور منوط به ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) به آدرس )www.IRCT.ir ( است. بنابراین شماره ثبت مطالعه می بایست در مقاله ارسالی باشد.  

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پیراپزشکی و سلامت:
http://jph.medilam.ac.ir/find-1.114.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب